Jak przystąpić
REPOWERMAP

kalendarium

poprzedniemaj
2024
następne
PoWtŚrCzPiSoNi
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
prezentacja
Kancelaria Radcowska Chmaj i wspólnicy

Gmina Pruszcz

ul. Główna 33
86-120 Pruszcz
powiat świecki
tel. /052/ 56-28-654
fax. /052/ 56-28-662


Burmistrz Miasta i Gminy: Dariusz Wądołowski
www.pruszcz.pl
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl
Rodzaj gminy: gmina miejsko - wiejska
Powierzchnia: 141,96 km2
Liczba sołectw: 20
Liczba miejscowości: 24 + 2 osady
Liczba ludności: 9.477 (stan na 31.12.2008 r.)

INWESTYCJE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII


1. Ekologiczne kotłownie spalające brykiet ze słomy w 13 budynkach użyteczności publicznej.

Podobnie jak i inne samorządy w ramach zadań własnych Gmina Pruszcz zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem obiektów szkolnych, przedszkoli, służby zdrowia itp.
Przy coraz większych zadaniach nakładanych na gminy i coraz mniejszych wpływach do budżetu gminy z podatków i innych opłat, władze gminy zmuszone zostały do szukania oszczędności w wielu dziedzinach, a w szczególności obniżenia wysokich kosztów ponoszonych na ogrzewanie obiektów zarządzanych przez gminę.
Gmina Pruszcz jest gminą typowo rolniczą. Grunty pod zasiewami zbóż wynoszą średnio rocznie ok. 10 040 ha. Odpadem poprodukcyjnym jest słoma częściowo używana jako ściółka i pokarm do hodowli zwierząt, a nadwyżki, które były przyorywane na polach postanowiono wykorzystać zamiast węgla do celów opałowych, jako odnawialne źródło energii. Roczne energetyczne zapotrzebowanie wynosi około 760 ton słomy zebranej z ok. 200 ha, co w pełni zabezpiecza gminne potrzeby i nie narusza biologicznej równowagi gruntów użytkowanych na terenie gminy Pruszcz.
Projekt polegający na modernizacji kotłowni został rozpoczęty w 2003 roku w obiektach zarządzanych przez gminę tj. 4 szkołach, 1 przedszkolu, 2 ośrodkach zdrowia, 2 domach kultury i w budynku urzędu gminy o łącznej powierzchni użytkowej do ogrzania - 10888 m² i 30900 m³ kubatury. Modernizacja polegała na zamontowaniu automatycznych podajników paliwa do istniejących kotłów centralnego ogrzewania i zastąpieniu węgla jako czynnika grzewczego odnawialnym źródłem energii - biomasą w postaci brykietów ze słomy produkowanych przez miejscowych wytwórców.
W kilku kotłowniach zostały one zamontowane do istniejących kotłów CO, a w pozostałych równolegle z montażem podajników wymieniono wyeksploatowane kotły z uwagi na ich zły stan techniczny. Łączna moc kotłów po modernizacji wynosi 1185 KW. Temperatura na kotle ustawiana jest za pomocą komputera zamontowanego przy pojemniku, który reguluje dostawę brykietów w takiej ilości, aby utrzymać zaprogramowaną temperaturę na kotle. Rozwiązanie takie pozwala na regulowanie ilości spalanego brykietu przy gwarantowanej temperaturze wody na kotle w zależności od wysokości temperatur powietrza.
Gmina Pruszcz zawarła 3 - letnią umowę z miejscowym producentem brykietów ze słomy na dostawę ok. 760 ton brykietu ze słomy, który gwarantuje płynną dostawę w zależności od ilości zapotrzebowania zgłaszanego przez dyrektora szkoły lub instytucji bez konieczności magazynowania większych ilości brykietów w pomieszczeniach kotłowni lub pomieszczeniach sąsiednich. W zależności od wielkości pojemnika zasyp jego brykietami następuje raz na dobę lub rzadziej, w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz.
W latach kolejnych automatyczne podajniki paliwa do kotłów centralnego ogrzewania i zastąpienie węgla jako czynnika grzewczego biomasą w postaci brykietów ze słomy produkowanych przez miejscowych wytwórców, zamontowano w 2005 r. w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz w Świetlicy Wiejskiej w Parlinie i w 2006 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu.
Korzyści wynikające z wprowadzenia programu na terenie gminy Pruszcz.
• oszczędności ekonomiczne dla gminy w wysokości ok. 80 tys. zł rocznie (dotychczas zakup węgla 500 ton wynosił ok. 250 tys. zł, obecnie zakup 760 ton brykietów ze słomy szacuje się na kwotę ok.170 tys. zł), zaoszczędzone środki finansowe można przeznaczyć na dalsze prace termoizolacyjne obiektów, docieplania ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę starych instalacji centralnego ogrzewania itp.
• dodatkowe źródło dochodów dla miejscowych rolników ze sprzedaży słomy, jako odnawialnego źródła energii,
• stworzenie nowych miejsc pracy przy produkcji brykietów ze słomy oraz automatycznych podajników do kotłów przez miejscowych producentów,
• efekty ekologiczne:
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz redukcja emisji tlenku węgla, pyłów i tlenku azotu,
- ograniczenie opłat i kar za wprowadzanie szkodliwych substancji do środowiska
• możliwość zastosowania podajników paliwa do kotłów co., służących do spalania brykietów ze słomy, jako odnawialnego źródła energii, w budynkach mieszkalnych na terenie gminy
• wykonano drobne prace remontowe poprawiające stan techniczny pomieszczeń kotłowni
● rozdzielono ogrzewanie dwóch obiektów, co znacznie ograniczyło straty ciepła
na niesprawnym rurociągu ciepłowniczym, zlokalizowanym pod jezdnią,
zasilającym jeden z w/w obiektów.
Podsumowując wprowadzony program modernizacji kotłowni z wykorzystaniem biomasy, jako odnawialnego źródła energii, na terenie gminy Pruszcz należy stwierdzić, iż jest to inwestycja korzystna dla gminy nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również ekologicznym, gdyż zmniejszyła się emisja szkodliwych gazów do środowiska i poprawiła czystość powietrza na terenie gminy Pruszcz, w której brak jest centralnej kotłowni, a ogrzewanie obiektów odbywa się wyłącznie w kotłowniach lokalnych.

2. Przedsięwzięcia zmierzające do powstania na terenie gminy Pruszcz parku wiatrowego.

Gmina Pruszcz jest w trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru parku wiatrowego, w oparciu o uchwałę Nr XXX/211/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2008 roku. Projektowany park wiatrowy obejmowałby lokalizację 35 elektrowni wiatrowych o mocy ok. 2 MW każda.
Ponadto na terenie gminy inny inwestor prowadzi wstępne działania zmierzające do lokalizacji drugiego parku wiatrowego dla ok. 40-50 elektrowni wiatrowych.

 


więcej zdjęćfotogaleria