Jak przystąpić
REPOWERMAP

kalendarium

poprzedniegrudzień
2023
następne
PoWtŚrCzPiSoNi
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
prezentacja
Kancelaria Radcowska Chmaj i wspólnicy

Informacja w sprawie działań SGPEO w sprawie rekompensat dla gmin.

Informacja dotycząca działań SGPEO w sprawie zrekompensowania gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.


                      W wyniku m. in. inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zapoczątkowanej podczas obrad XIII Walnego Zgromadzenia SGPEO w dniu 18 września 2020 r. podjęte zostały działania zmierzające do przyjęcia przez Władze Ustawodawcze RP ustawy w sprawie zrekompensowania gminom dochodów utraconych w 2018 r., w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. Na chwilę obecną nad odpowiednim projektem ustawy pracuje Ministerstwo Klimatu, ten projekt nie wyszedł jeszcze poza etap prac ministerialnych i według obecnie przekazywanych informacji należy się spodziewać znaczniejszego przyśpieszenia prac nad projektem odpowiedniej ustawy.

                    Znacząco dalej zaawansowane są prace podjęte przez Senat RP. W dniu 4 marca 2021 r. Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński uczestniczył w sposób zdalny w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu RP. W porządku obrad komisji znajdował się m. in. punkt : Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Podjęcie tego tematu przez komisję Senatu RP spowodowane jest m. in. petycją złożoną przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w przedmiocie zrekompensowania gminom strat powstałych w wyniku niewłaściwej regulacji wprowadzonej w roku 2018. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Ustawodawcza Senatu RP przyjęła wniosek o podjęcie przez Senat RP prac nad projektem własnego projektu ustawy , która będzie obejmowała zrekompensowanie gminom całości strat powstałych w wyniku uchwalenia w roku 2018 niekonstytucyjnych przepisów dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych.

                    W dniu 13 kwietnia 2021 r. Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński, Wiceprzewodniczący Zarządu SGPEO Janusz Piechocki oraz Dyrektor Biura SGPEO Jan Hasiuk uczestniczyli w sposób zdalny we wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Senatu RP : Ustawodawczej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W porządku obrad znajdował się punkt : Pierwsze czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

W obradach uczestniczyli również m. in.: Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska, przedstawiciele Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski. W wyniku zgłoszonych uwag i wniosków m. in. przez SGPEO oraz dyskusji podczas posiedzenia przyjęty został projekt ustawy uwzględniający poprawki w wyniku których główne założenia projektu są następujące :

·       Gminy będą mogły składać wnioski o rekompensaty do właściwych wojewodów w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy.

·       Wypłata rekompensat gminom będzie następować jednorazowo z uwzględnieniem waloryzacji o wskaźnik inflacji.

·       Naliczanie rekompensat obejmuje okres od  stycznia 2018 r. za cały rok 2018.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w/w przyjęte w projekcie ustawy są w dużej części zgodne z postulatami zgłaszanymi przez SGPEO, a popieranymi w całej rozciągłości przez ZGW RP.

SGPEO będzie nadal aktywnie uczestniczyć zarówno w kontynuacji prac Senatu RP nad w/w projektem ustawy, jak i nad projektem opracowywanym przez Ministerstwo Klimatu, dążąc do uwzględnienia w przepisach postulatów samorządów gminnych poszkodowanych w wyniku wprowadzenia w roku 2018 niekonstytucyjnych przepisów prawa.