Jak przystąpić
REPOWERMAP

kalendarium

poprzednielipiec
2024
następne
PoWtŚrCzPiSoNi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
prezentacja
Kancelaria Radcowska Chmaj i wspólnicy

Przewodniczący Zarządu SGPEO uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu RP.


 Przewodniczący Zarządu SGPEO uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu RP.

 

W dniu 4 marca 2021 r. Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński uczestniczył w sposób zdalny w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu RP. W porządku obrad komisji znajdowały się m. in. następujące punkty :

 Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19) dotyczącego ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

 Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Podjęcie tych tematów przez komisję Senatu RP spowodowane jest m. in. petycją złożoną przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w przedmiocie zrekompensowania gminom strat powstałych w wyniku niewłaściwej regulacji wprowadzonej w roku 2018. W swojej wypowiedzi Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński podkreślił w szczególności następujące kwestie :

·       Szacowana na podstawie informacji własnych SGPEO skala problemu zrekompensowania gminom strat dotyczy ok. 200 samorządów gminnych, w kwocie 250 - 350 mln zł.

·       Należy zrekompensować gminom nie tylko utracone wpływy podatkowe, ale również inne koszty powstałe w wyniku niekonstytucyjnych przepisów tj. : koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów niezbędnych do zachowania płynności finansowej gmin, koszty odprowadzonych podatków od tzw. Janosikowego, koszty prolongat umów oraz wszystkie inne koszty powstałe w zaistniałej sytuacji.

·       SGPEO deklaruje pełną gotowość w konsultacjach projektu ustawy regulującej kwestię zrekompensowania gminom strat.

Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Wiceminister Ireneusz Zyska poinformował o podjęciu inicjatywy przez Ministerstwo Klimatu w przedmiotowej kwestii zrekompensowania gminom utraconych wpływów podatkowych. W trakcie dyskusji podjęto jednak sprawę rozszerzonego zrekompensowania gminom wszystkich strat wskazywanych przez Przewodniczącego Zarządu SGPEO. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Ustawodawcza Senatu RP przyjęła wniosek o podjęcie przez Senat RP prac nad projektem własnego projektu ustawy , która będzie obejmowała zrekompensowanie gminom całości strat powstałych w wyniku uchwalenia w roku 2018 niekonstytucyjnych przepisów dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych. Oczywiście SGPEO będzie w miarę możliwości uczestniczyło w pracach nad w/w projektami.