Jak przystąpić
REPOWERMAP

kalendarium

poprzednielipiec
2024
następne
PoWtŚrCzPiSoNi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
prezentacja
Kancelaria Radcowska Chmaj i wspólnicy

Walne Zgromadzenie SGPEO

Zarząd SGPEO podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na dzień 20 marca 2015 r. w Jarosławcu.


Podczas posiedzenia Zarządu SGPEO w dn. 20 lutego br. podjęta została decyzja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej na dzień 20 marca 2015 r. w Jarosławcu ( gm. Postomino ). Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie hotel Król Spa. PORZĄDEK OBRAD VIII WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA GMIN PRZYJAZNYCH ENERGII ODNAWIALNEJ Jarosławiec 20 marca 2015 r. 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych. 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie protokołu z obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2014 r. w Bukowcu. 5. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał. 6. Wystąpienia zaproszonych gości. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2014 r. 10. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. 11. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem absolutoryjnym. 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 16. Prezentacja Dolina Czystej Energii. Przerwa w obradach 30 min. 17. Dyskusja. 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Koprowiaka Zastępcy Przewodniczącego Zarządu SGPEO. 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Zdzisława Pietrowskiego Członka Zarządu SGPEO. 20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Franciszka Koszowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SGPEO. 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tadeusza Kowalskiego Członka Komisji Rewizyjnej SGPEO. 22. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Członków Zarządu Stowarzyszenia. 23. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Członków Komisji Rewizyjnej. 24. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2015 r. 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia na 2015 r. 26. Wolne wnioski i zapytania – przyjęcie stanowisk. 27. Zamknięcie obrad.