Jak przystąpić
REPOWERMAP

kalendarium

poprzedniewrzesień
2023
następne
PoWtŚrCzPiSoNi
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
prezentacja
Kancelaria Radcowska Chmaj i wspólnicy
Przewodniczący Zarządu SGPEO uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

prezentacja Przewodniczącego Zarządu SGPEO

więcej zdjęć »


Przewodniczący Zarządu SGPEO uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.


Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym definicji budowli dla celów podatkowych. Niejasna definicja „budowli” utrudnia działalność przedsiębiorców z takich branż, jak górnicza, telekomunikacyjna czy energetyczna, ich spory z organami podatkowymi na tym tle trafiają bardzo często do sądów administracyjnych. Takich spraw jest coraz więcej. Sprawa dotyczy zwłaszcza gmin górniczych, które stanęły przed koniecznością zwrotu wielomilionowych kwot podatku od nieruchomości, wraz z odsetkami i gmin na terenie których zlokalizowano farmy wiatrowe. Problem ten był sygnalizowany w korespondencji kierowanej od 2013 r. przez kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich do resortu finansów i premiera. Mimo upływu lat nadal nie wypracowano jednak nowej definicji pojęcia „budowli”, zgodnie z wymogami Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z 13 września 2011 r. Trybunał (sygn. akt P 33/09) wskazał na liczne i poważne mankamenty legislacyjne przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Jednocześnie zasygnalizował konieczność nowej definicji „budowli” dla celów podatkowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zaprosił do dyskusji eksperckiej przedstawicieli różnych środowisk: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Klimatu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, doktryny prawa podatkowego, Konfederacji Lewiatan, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedsiębiorstw górniczych, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, a także wójtów gmin górniczych i wiatrowych.  Eksperci debatowali w ramach trzech paneli tematycznych.

 

W pierwszej części poświęconej problemom ustawodawczym zastanawiano się, w jaki sposób rozwiązać dotychczasowy pat legislacyjny.

 

Drugą część poświęcono dogłębnej analizie problemów podatników, którym niejasna definicja „budowli” utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Trzecia zaś część dotyczyła kwestii samorządowych, a więc sytuacji w gminach górniczych oraz wiatrowych, jaka powstała na skutek wadliwego stanu prawa. Brak jasności co do przedmiotu opodatkowania skutkuje tym, że samorządy nie mogą w prawidłowy sposób zaspokajać potrzeb mieszkańców, Muszą rezygnować z budowy infrastruktury (kanalizacji, wodociągów, dróg, szkół, przedszkoli); nie mogą także efektywnie pozyskiwać funduszy europejskich.

 

Uczestnicy seminarium podkreślali, że konieczne jest stworzenie w pełni autonomicznej definicji „budowli” na cele podatkowe, bez powiązywania jej z inną gałęzią prawa, czyli z prawem budowlanym. Wielokrotnie podkreślano, że przepisy definicyjne dotyczące budowli powinny być jasne, precyzyjne, przewidywalne i zrozumiałe dla obywateli. Orzecznictwo nie powinno decydować o tym, co jest przedmiotem opodatkowania. To jest materia zastrzeżona dla ustawodawcy. W dyskusji na temat efektywnego zdefiniowania budowli wskazywano również na konieczność powiązania podstawy opodatkowania z przedmiotem opodatkowania.  Przy czym pojawiały się obawy, że każda nowa definicja „budowli” może w konsekwencji otworzyć nowe spory.

 

Jednym z prelegentów zaproszonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich do przedstawienia sytuacji w gminach, na terenie których zlokalizowano farmy wiatrowe był Przewodniczący Zarządu SGPEO, Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński. W swojej prezentacji zatytułowanej  „Problem opodatkowania farm wiatrowych - połączone wnioski gmin do Trybunału Konstytucyjnego” wskazał na liczne problemy dotyczące kwestii opodatkowania farm wiatrowych wynikające z niespójności oraz częstych zmian prawa. Na przykładzie Gminy Kobylnica wykazał konsekwencje finansowe dla budżetu gminy wynikające z tych zmian co niesie za sobą dużą trudność zarówno w planowaniu jak i wykonywaniu budżetu gminy. Wobec dużej skali uszczuplenia dochodów gmina Kobylnica skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276), do którego przyłączyło się kilkanaście innych gmin.

 

Uczestnicy seminarium wielokrotnie podkreślali, że obecne regulacje dotyczące podatków lokalnych są anachroniczne i nie przystają do rzeczywistości. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie reformy, polegającej na stworzeniu nowej regulacji prawnej w obszarze podatku od nieruchomości. Zmiana przepisów powinna być kompleksowa i systemowa.       

 

W załączeniu pełna treść wystąpienia Przewodniczącego Zarządu SGPEO oraz krótka prezentacja. 

 

Opracowano na podstawie materiałów RPO, zdjęcia z zasobów RPO.                                                                                                         

 

 


załącznikizałączniki
pobierzprezentacja » pobierz (8473kb)
pobierztreść wystąpienia Przewodniczącego Zarządu SGPEO » pobierz (134kb)
pobierztreść wystąpienia Przewodniczącego Zarządu SGPEO » pobierz (32kb)
pobierzprezentacja » pobierz (8473kb)
pobierztreść wystąpienia Przewodniczącego Zarządu SGPEO » pobierz (32kb)
pobierzprezentacja » pobierz (8473kb)
pobierztreść wystąpienia Przewodniczącego Zarządu SGPEO » pobierz (32kb)
pobierzprezentacja » pobierz (8473kb)
więcej zdjęćfotogaleria